Vi har oversat hjemmesiden til dansk for at gøre det nemmere for dig, men reservationsholdet taler for det meste engelsk eller fransk

x
Go Montgenevre Go Montgenevre
 Gomontgenevre webcam

Vilkår og betingelser

Bemærk venligst: De fleste indkvarteringer er tilgængelige fra kl. 16.00 på ankomstdagen, men vi vil altid forsøge at have vores indkvartering klar til din ankomst. Og på afrejsedagen skal alle indkvarteringer være ledige senest kl. 10.00. Bemærk venligst, at alle komplekse indkvarteringer normalt er indgang fra kl. 17.00, medmindre der er arrangeret tidlig indtjekning (mod betaling).

Fuldstændige vilkår og betingelser:

WWW.GO-TRAVEL.AGENCY LTD, der driver virksomhed under navnet Go Montgenevre og er en rejsearrangør med et tilknyttet rejsearrangement, vil i disse vilkår blive omtalt som "Go Travel".Fuldstændige vilkår og betingelser:

1. Kontrakten indgås mellem Go Travel og kunden. Enhver klage, der skyldes en tredjepart - specifikt Go Montgenevre Ltd og SARL Holiday Enterprises - skal rettes til Go Travel. Eventuelle klager skal være skriftlige og sendes til V Morris, Go Travel på vores kontoradresse.

2. Kunderne er ansvarlige for at sikre, at de er tilstrækkeligt dækket af en forsikring for rejsen og de aktiviteter, de påtager sig. Go Travel påtager sig intet ansvar for ulykker eller skader, der måtte opstå i forbindelse med aktiviteter, der drives af andre organisationer på feriestedet. Hver organisation vil bære sit eget ansvar (dette vil omfatte snesport, leje af udstyr, undervisning, skidoo-ture, restauranter og andre aktiviteter).

3. Kunden er ansvarlig for at sikre, at han/hun er tilstrækkeligt forsikret mod brud i indkvarteringen. Kunderne er ansvarlige for brud i indkvarteringen og skal informere Go Travel's personale om eventuelle brud. Go Travel og dets repræsentanter påtager sig intet ansvar med hensyn til forsikringer købt gennem ski-insurance.co.uk.

4. Nogle lejligheder og hytter kræver et depositum for forsigtighed. Disse vil blive taget i form af en kreditkortspærring på det krævede beløb og vil blive returneret, når det er blevet kontrolleret, at boligen er i den stand, den blev fundet i.

5. Når du booker en lejlighed/indkvartering, der i bookingprocessen vises som "....On request only", sender Go Travel dig en e-mail inden for 48 timer efter din booking for at bekræfte bookingstatus.

6. Alle oplysninger på formularen er korrekte på tidspunktet for skrivelsen. Go Travel påtager sig intet ansvar for situationer, der opstår uden for dets kontrol, og som kan ændre detaljerne. Go Travel og dets repræsentanter vil gøre alt for at sikre, at kvaliteten af ferien ikke påvirkes.

7. Prisgaranti: Go-Travel reklamerer med en bedste prisgaranti. Priserne kan ændre sig dagligt med forbehold af udsving i omkostninger og tilgængelighed, men hvis prisen sænkes inden for 48 timer efter din booking, garanterer vi at matche eventuelle prisfald tilsvarende. For at benytte dig af denne prisgaranti skal du give os besked inden for 72 timer efter reservationen.

8. Når din booking er bekræftet, forbeholder Go-Travel sig ret til at ændre prisen, hvis der er væsentlige ændringer i omkostningerne underlagt valutaudsving på over 2 % eller en ægte prisfejl i vores bookingsystem. Go Travel vil dog altid forsøge at undgå prisændringer. Go Travel accepterer også at begrænse enhver forhøjelse af en eksisterende booking til 10 %, og ingen priser vil nogensinde blive ændret inden for 30 dage før ankomst.

9. Betalingsoplysningerne på bookingtidspunktet skal overholdes af kunden. Go Travel forbeholder sig ret til at annullere reservationen af en del af eller hele ferien, hvis betalingsoplysningerne ikke overholdes.

10. Afbestilling. Hvis en kunde aflyser ferien, er vedkommende ansvarlig for omkostninger som følger;

- Gratis afbestilling op til 91 dage fra ankomstdatoen

- Inden for 90 dage skal der betales 30 % af prisen for indkvarteringen

- Inden for 42 dage skal der betales 60 % af prisen for indkvarteringen

- Mindre end 31 dage efter afrejsen skal kunden betale hele feriens pris. Go Travel vil så vidt muligt forsøge at refundere omkostninger, der endnu ikke er indgået forpligtelser for. Hvis en kunde rejser som en del af en større gruppe, kan der dog ikke ske nogen tilbagebetaling, hvis indkvarteringen stadig er i brug af andre medlemmer af samme gruppe.

11. Go Travel er ikke ansvarlig over for kunden for misligholdelse som følge af naturkatastrofer, krig, strejke, lockout, arbejdskonflikt, oversvømmelse, tørke, tekniske problemer med transport, statsligt påbudt lukning, vejrforhold eller andre begivenheder, som ligger uden for begge parters rimelige kontrol. Hvis en af parterne rammes af force majeure, skal den straks skriftligt underrette den anden part om de forhold, der udgør force majeure, og holde den anden part fuldt ud underrettet om, at de fortsætter, og om enhver relevant ændring af omstændighederne, så længe force majeure består. Den part, der er berørt af force majeure, skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at minimere virkningerne af force majeure på opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til denne kontrakt.

12. Go Travel's ansvarsforsikring er tegnet hos Hiscox Insurance Company Ltd, nærmere oplysninger på anmodning.

13. Datobeskyttelse: Ved at foretage en booking hos Go Travel accepterer du, at Go Travel kan bruge alle oplysninger, der deles med virksomheden, til brug for din booking, herunder deling af oplysninger med leverandører. Go Travel vil antage, at den/de e-mailadresse(r), du oplyser, er korrekte. Bemærk venligst, at alle personlige oplysninger, der indsamles, vil blive brugt og opbevaret i overensstemmelse med kravene i databeskyttelsesloven fra 1998 og den generelle databeskyttelsesforordning fra 2018.

14. Denne aftale er udarbejdet i overensstemmelse med og reguleret af engelsk og relevant europæisk lovgivning, og parterne underkaster sig hermed den eksklusive jurisdiktion af de kompetente domstole i England.

15. www.go-travel.agency Ltd er en virksomhed, der er engageret i kundetilfredshed og finansiel forbrugerbeskyttelse. Vi er derfor glade for at kunne meddele, at uden ekstra omkostninger for dig og i overensstemmelse med de gældende regler for pakkerejser er alle passagerer, der booker med Go Travel, fuldt forsikret for det første depositum og efterfølgende restbeløbet af de penge, der er betalt, som beskrevet i din bookingbekræftelse. Forsikringen omfatter også hjemtransport, hvis det er nødvendigt i tilfælde af aflysning eller begrænsning af dine rejsearrangementer som følge af Go Travel's insolvens. Denne forsikring er udstedt af Evolution Insurance Company Limited, der er registreret i Gibraltar under nr. 88737 og har hjemsted på 5/5 Crutchett's Ramp, Gibraltar, GX11 1AA. Evolution Insurance Company Limited er godkendt og reguleret af Financial Services Commission i Gibraltar og godkendt og underlagt begrænset regulering af Financial Conduct Authority (FCA) i Det Forenede Kongerige. Oplysninger om omfanget af vores godkendelse og regulering af FCA kan fås ved henvendelse til os. I det usandsynlige tilfælde, at Go Travel bliver insolvent, skal du følge nedenstående procedurer: Krav skal indsendes skriftligt, støttet af dokumenterede beviser, der kvantificerer kravets værdi, til: Evolution Insurance Solutions Limited, 53A High Street, Saffron Walden, Essex, CB10 1AA, eller via e-mail til claims@evo-insurance.com: Denne police dækker ikke penge, der er betalt tilbage til dig af din rejseforsikring, eller tab, der kan dækkes af en anden forsikring eller garanti (med undtagelse af kredit- og betalingskort). Denne forsikring dækker heller ikke tab, som påføres passagerer, der er booket på en pakke med flyrejse inkluderet, der sælges og starter i Det Forenede Kongerige.

Go Travel

Dec. 2021