Go Montgenevre Go Montgenevre
 Go Montgenevre Vote For Us copy

Voorwaarden en Condities

Let op: De meeste accommodaties zijn beschikbaar vanaf 16:00 uur op de dag van aankomst, hoewel we altijd zullen proberen om onze accommodaties klaar te hebben voor uw aankomst. En op de dag van vertrek moeten alle accommodaties om 10:00 uur vrij zijn. Let op, alle complexe accommodaties zijn normaal gesproken vanaf 17:00 uur toegankelijk, tenzij er een vroege check-in is geregeld (tegen betaling).


Volledige voorwaarden:


WWW.GO-TRAVEL.AGENCY
LTD handelt onder de naam Go Montgenevre en is een touroperator met een daaraan gekoppelde reisregeling, zal in deze voorwaarden worden aangeduid als "Go Travel".

1. Het contract is tussen Go Travel en de klant. Elke klacht die voortvloeit uit een derde partij - met name Go Montgenevre Ltd en SARL Holiday Enterprises moet worden gericht aan Go Travel. Eventuele klachten moeten schriftelijk worden ingediend bij V Morris, Go Travel op ons kantooradres.

2. Klanten zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat zij voldoende gedekt zijn door een verzekering voor de reis en de activiteiten die zij ondernemen. Go Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele ongevallen of letsel opgelopen bij activiteiten die door andere organisaties in het resort worden georganiseerd. Elke organisatie zal zijn eigen aansprakelijkheid dragen (dit omvat sneeuwsporten, verhuur van uitrusting, lessen, skidoo ritten, restaurants en andere activiteiten).

3. De klant is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hij/zij voldoende verzekerd is tegen breuk in de accommodatie. De klant is aansprakelijk voor breuk in de accommodatie en dient het personeel van Go Travel op de hoogte te stellen van breuk die zich voordoet. Go Travel noch haar vertegenwoordigers aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot polissen gekocht via ski-insurance.co.uk.

4. Sommige appartementen en chalets vereisen borgsommen. Deze worden ingenomen in de vorm van een creditcardblokkering voor het vereiste bedrag en worden teruggegeven nadat is geverifieerd dat de accommodatie zich in de staat bevindt waarin deze is aangetroffen.

5. Bij het boeken van een appartement/accommodatie die in het boekingsproces wordt weergegeven als "....Only request only", zal Go Travel u binnen 48 uur na uw boeking een e-mail sturen om de boekingsstatus te bevestigen.

6. Alle gegevens op het formulier zijn correct op het moment van schrijven. Go Travel neemt geen verantwoordelijkheid voor situaties die zich buiten haar macht voordoen waardoor de gegevens kunnen veranderen. Go Travel en haar vertegenwoordigers zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de vakantie niet wordt aangetast.

7. Prijsgarantie: Go Travel adverteert met een beste prijsgarantie. De prijzen kunnen dagelijks veranderen als gevolg van schommelingen in de kosten en de beschikbaarheid, maar als de prijs binnen 48 uur na uw boeking wordt verlaagd, garanderen wij dat wij de prijsverlagingen evenaren. Om van deze prijsgarantie gebruik te maken dient u ons binnen 72 uur na de boeking hiervan op de hoogte te stellen.

8. Zodra uw boeking is bevestigd, behoudt Go Travel zich het recht voor om de prijs te wijzigen indien er sprake is van een aanzienlijke wijziging in de kosten als gevolg van valutaschommelingen van meer dan 2% of een echte prijsfout in ons boekingssysteem. Go Travel zal echter altijd proberen prijswijzigingen te voorkomen. Go Travel gaat er ook mee akkoord om elke verhoging van een bestaande boeking te beperken tot 10%, er zullen nooit prijzen worden gewijzigd binnen 30 dagen voor aankomst.

9. De klant moet zich houden aan de betalingsgegevens bij de boeking. Go Travel behoudt zich het recht voor de reservering van een deel of het geheel van de vakantie te annuleren indien de betalingsgegevens niet worden nageleefd. Go Travel behoudt zich tevens het recht voor de klant te belasten met debet- of kredietkaarten voor openstaande rekeningen.

10. Annulering. Indien een klant de vakantie annuleert is deze aansprakelijk voor de kosten als volgt;

- Gratis annulering tot 31 dagen na de aankomstdatum.

- Minder dan 31 dagen zal de klant de volledige prijs van de vakantie dragen. 100% credit voucher zal worden aangeboden voor alle annuleringen binnen deze tijd als gevolg van beperkingen van de overheid (Volledige voucher details hier). Deze beperkingen omvatten; Montgenèvre als een resort is gesloten en niet in staat om te werken, Go Montgenèvre als een bedrijf is gesloten en niet in staat om te werken, de regering van het land van herkomst van de gast staat reizen niet toe en/of de Franse regering staat reizen naar het land niet toe. Dit omvat niet; geannuleerde vluchten of treinen, indien iemand in de groep COVID-19 heeft opgelopen, reizen naar Frankrijk is toegestaan maar blijft op een zelf quarantaine lijst bij terugkeer in het land van herkomst.

11. Go Travel is niet aansprakelijk jegens de klant voor enig verzuim als gevolg van een daad van God, oorlog, staking, uitsluiting, industriële actie, overstroming, droogte, technisch probleem met vervoer, door de overheid opgelegde sluiting, weersomstandigheden, of andere gebeurtenis buiten de redelijke controle van een van beide partijen. Indien een van beide partijen door overmacht wordt getroffen, dient zij de andere partij onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van de omstandigheden die overmacht opleveren en dient zij die partij volledig op de hoogte te houden van het voortduren daarvan en van elke relevante wijziging van omstandigheden zolang die overmacht voortduurt. De partij die door overmacht wordt getroffen, neemt alle redelijke maatregelen die beschikbaar zijn om de gevolgen van de overmacht voor de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van dit contract zoveel mogelijk te beperken.

12. Go Travel's publieke aansprakelijkheidsverzekering wordt aangehouden bij Hiscox Insurance Company Ltd, Details op verzoek.

13. Datum bescherming: Door een boeking te maken bij Go Travel, gaat u ermee akkoord dat Go Travel alle met het bedrijf gedeelde informatie kan gebruiken ten behoeve van uw boeking, inclusief het delen van gegevens met leveranciers. Go Travel gaat ervan uit dat het/de door u opgegeven e-mailadres(sen) juist is/zijn. Wij wijzen u erop dat alle vastgelegde persoonsgegevens zullen worden gebruikt en bewaard in overeenstemming met de vereisten van de Data Protection Act 1998, en General Data Protection Regulation 2018.

14. Deze overeenkomst is opgesteld in overeenstemming met en wordt beheerst door Engels en relevant Europees recht en de partijen onderwerpen zich hierbij aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Engeland.

15. www.go-travel.agency Ltd is een bedrijf dat zich inzet voor klanttevredenheid en financiële bescherming van de consument. Wij zijn daarom verheugd aan te kondigen dat, zonder extra kosten voor u, en in overeenstemming met de huidige Pakketreisvoorschriften alle passagiers die bij Go Travel boeken volledig verzekerd zijn voor de eerste aanbetaling, en vervolgens het saldo van de betaalde gelden zoals vermeld in uw boekingsbevestigingsformulier. De polis zal ook repatriëring omvatten, indien nodig, als gevolg van de annulering of inperking van uw reisarrangementen vanwege de insolventie van Go Travel. Deze polis wordt uitgegeven door Evolution Insurance Company Limited, geregistreerd in Gibraltar nr. 88737 met een statutaire zetel op 5/5 Crutchett's Ramp, Gibraltar, GX11 1AA. Evolution Insurance Company Limited is geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Services Commission in Gibraltar en geautoriseerd en onderworpen aan beperkte regelgeving door de Financial Conduct Authority (FCA) in het Verenigd Koninkrijk. Details over de reikwijdte van onze vergunning en regulering door de FCA zijn op verzoek bij ons verkrijgbaar. In het onwaarschijnlijke geval van insolventie van Go Travel dient u de onderstaande procedures te volgen: Claims dienen schriftelijk te worden ingediend, ondersteund door gedocumenteerd bewijs dat de waarde van de claim kwantificeert, bij: Evolution Insurance Solutions Limited, 53A High Street, Saffron Walden, Essex, CB10 1AA of via e-mail naar [email protected] Uitsluitingen van de polis: Deze polis zal geen gelden dekken die aan u zijn terugbetaald door uw Reisverzekering of verliezen die verhaalbaar zijn onder een andere verzekering of obligatie (met uitzondering van Krediet- en Debetkaart). Deze polis biedt ook geen dekking voor verliezen geleden door Passagier(s) die geboekt hebben op een vlucht-inclusief pakket dat verkocht is en begint binnen het Verenigd Koninkrijk.

Go Travel

Dec 2021